Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Darbo ir gaisrinės saugos reikalingų dokumentų parengimas ir profesinės rizikos vertinimas Supaprastintas neskelbiamas mažos   vertės pirkimas apklausos būdu, kai pirkimas iki 3000 Eur UAB „Darbų saugos projektai“

265,00 Eur

110,00 Eur

-

Viešieji pirkimai