Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties kaina (įskaitant visus   pratęsimus)

Subrangovai, subtiekėjai, subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti

Grindų   laminatas Mažos   vertės pirkimas žodinės apklausos būdu „Santera“

9,41 Eur

už 1 m2

-

Viešieji pirkimai