Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties     kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai,   subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Papildomi piliakalnio laiptų įrengimo darbai Neskelbiamas   mažos   vertės pirkimas žodinės apklausos būdu Virginijus   Praspaliauskas 1590,00 Eur -

Viešieji pirkimai