Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties     kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai,   subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Kelių ženklų   gamyba Neskelbiamas   mažos   vertės pirkimas žodinės apklausos būdu UAB „Jugima“ 1071,62 Eur -

Viešieji pirkimai