Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties     kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai,   subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Papildomi laiptų   ir aikštelių įrengimo darbai Neskelbiamas   mažos   vertės pirkimas žodinis pirkimas iš to paties šaltinio Virginijus   Praspaliauskas 2000,00 Eur -

Viešieji pirkimai