Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties kaina (įskaitant visus   pratęsimus)

Subrangovai, subtiekėjai, subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti

Socialinio būsto kamino remontas Mažos   vertės pirkimas apklausos būdu (raštu) UAB "Skardlanksta"

707,85 Eur

-

Viešieji pirkimai