Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Piliakalnio laiptų remontas Mažos   vertės apklausos būdu Virginijus Praspaliauskas, pagal verslo liudijimą 1000,00 Eur -

Viešieji pirkimai