Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Šakų smulkintuvo nuoma Neskelbiamas mažos   vertės pirkimas iš vieno teikėjo UAB „Statybų technikos centras“ 145,00 Eur -

Viešieji pirkimai