Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties kaina (įskaitant visus   pratęsimus)

Subrangovai, subtiekėjai, subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti

Avarinių medžių išpjovimas Mažos   vertės žodinės apklausos būdu UAB   „Aplinkos darbai“ (pagal 2016-01-12 sutartį)

2296,58Eur

-

Viešieji pirkimai