Pirkimo   objektas Pirkimo   būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Šildymo sistemos   remontas savivaldybės būste Mažos   vertės pirkimas apklausos būdu raštu Giedriaus   Zapolskio ind.įm. 2800,00 Eur -

Viešieji pirkimai