Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Dūmtraukio įrengimas socialiniame būste Neskelbiamas mažos   vertės pirkimas žodinės apklausos būdu UAB „Skardlanksta“

744,15 Eur

-

Viešieji pirkimai