Pirkimo   objektas Pirkimo   būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Puspriekabė Mažos   vertės raštiškos apklausos būdu UAB „Litechnija“ 1880,00 Eur -

Viešieji pirkimai