Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Žvyrkelių greideriavimas ir žvyro atvežimas Neskelbiamas mažos   vertės pirkimas raštiškos apklausos būdu VĮ „Kauno regiono keliai“

52,03 Eur/val.;

11,20 Eur/tona (sutartis iki 15000 Eurų)

-

Viešieji pirkimai