Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties kaina (įskaitant visus   pratęsimus)

Subrangovai, subtiekėjai, subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti

Medeliai kapinių apželdinimui Mažos   vertės raštiškos apklausos būdu Raudonvario medelynas

1277,10Eur

-

Viešieji pirkimai