Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Širšuolių naikinimas Neskelbiamas mažos   vertės žodinis pirkimas iš vieno šaltinio skubos tvarka UAB „Pelios“

80,00 Eur

-

Viešieji pirkimai