Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties kaina (įskaitant visus   pratęsimus)

Subrangovai, subtiekėjai, subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti

Padangos tarnybiniam automobiliui Mažos   vertės pirkimas žodinės apklausos būdu MB Ratai visiems

236,00 Eur

-

Viešieji pirkimai