Pirkimo   objektas Pirkimo   būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Biuro   popierius Mažos     vertės per CPO UAB „Eurobiuras“ 55,66 Eur -

Viešieji pirkimai