Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Sniego valymas Supaprastintas neskelbiamas mažos   vertės pirkimas apklausos būdu, kai pirkimas iki 3000 Eur

ŽŪB „Striūna“,

ūkininkai R.Majauskas ir R.Šidlauskas

1 val. – 36,30 Eur Teritorija paskirstyta trimis laimėtojams

Viešieji pirkimai