Babtų seniūnija apima daugiau kaip 14 tūkst. ha, turi beveik 5 tūkst. gyventojų (40 kaimų.).

 

Lankytinos vietos, įstaigosDidžiausios gyvenvietės

Babtai - 1744 gyventojų.

Panevėžiukas - 712 gyventojų.

Pagynė - 543 gyventojų.

Muniškiai (364 gyv.), Piepaliai, Sitkūnai (191 gyv.).

 

Istorija

Nuotraukoje - apie 1928m. Babtų valsčiaus savivaldybė.

Sėdi: iš kairės į dešinę Vincas Beniulis, Kazimieras Liukomas, nežinomas, Pikelis (kalvis), Kazimieras Brazaitis, Mykolas Vyšniauskas.

Stovi: nežinomas, nežinomas, nežinomas, Vincas Nėnys (Vosiškių seniūnas), Kostas Keruckas, nežinomas, Grigorijus Fomkinas.

Nuotraukoje - Babtų valsčiaus savivaldybės seniūnai ir valdybos darbuotojai sodina ąžuoliuką (Apie 1930 m.).

1950 m., panaikinus valsčius, administraciniais vienetais tapo apylinkės.

Nuotraukoje - apylinkės DŽT vykd. komitetas 1950 m., po karo buvusi biblioteka ir valsčiaus komitetas, prieš karą - Levino Šliomos įv. prekių parduotuvė.

Babtų apylinkės vykdomojo komiteto pirmuoju pirmininku ketverius metus buvo Julius Rusteika (nuotr.) (nuo 1950 iki 1954 VII 1 Babtų apylinkės DŽD Vykd. komiteto pirmininku), vėliau - 1954-1958 metais - Steponas Šakas, 1958 – 1960 metais – Janina Šamanskaitė, po to Stasė Maleckienė, Aleksandras Pachnikas, Henrikas Paulaitis. 1966 m. apylinkės VK pirmininke tapo Janina Šamanskaitė – Švilpienė ir šiose pareigose išdirbo iki 1985 metų. Jos vadovaujama Babtų apylinkė pirmavo respublikoje pagal visus to meto reikalavimus, taikomus vietinei valdžiai. 1985 – 1990 metais apylinkės VK pirmininkas buvo Algimantas Kerbelis.

1986 m., sujungus Babtų ir Panevėžiuko apylinkes, naujoji Babtų apylinkė tapo viena didžiausių Kauno rajone.

 

Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, įvesta viršaičio pareigybė. 1990 – 1995 m. Algimantas Petras Danauskas (nuotr.) buvo Babtų apylinkės viršaitis, o Romas Majauskas – apylinkės liaudies deputatų tarybos pirmininkas.

1995 metais buvo panaikinta žemesnioji savivaldos pakopa – apylinkių tarybos, įstaiga „Babtų viršaitis“ pavadinta „Babtų seniūnas“, vėliau „Babtų seniūnija“. 1995 m. Kauno rajono mero potvarkiu Babtų seniūnu paskirtas Jonas Praškevičius.

Šalia vadovų būtina paminėti ir kitus administracijos darbuotojus, kurių nuoširdus darbas, patirtis padėdavo greitai spręsti įvairias problemas. Tai buvusios apylinkės sekretorės Giedra Karaliūtė, Zofija Kasperavičienė, Felicija Brazaitienė. Z. Kasperavičienė vėliau tapo viršaičio pavaduotoja, o F. Brazaitienė – vyr. buhaltere. Nuo 1979 m. iki mirties (2002 m.) vyr. buhaltere dirbo Jadvyga Navickienė. Ilgus metus dirba seniūno pavaduotoja Dalija Ramančiuckienė, socialinė darbuotoja Gražina Bartkuvienė, kasininkė Česlova Karalienė.