Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties kaina (įskaitant visus   pratęsimus)

Subrangovai, subtiekėjai, subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti

Sniego   valymo paslauga Mažos   vertės pirkimas žodinės apklausos būdu ŽŪB   „Striūna“, ūkininkas R.Majauskas

36,30 Eur

už 1 val.

-

Viešieji pirkimai