Pirkimo   objektas Pirkimo   būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Kadastriniai   matavimai Mažos   vertės apklausos būdu raštu UAB „Geodezininkai“ 350,90 Eur -

Viešieji pirkimai