Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo teisinis pagrindas Laimėtojas Sutarties kaina (įskaitant visus   pratęsimus)

Subrangovai, subtiekėjai, subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti

Mikroautobuso nuoma Mažos   vertės pirkimas apklausos būdu UAB "Merula"

181,50 Eur

-

Viešieji pirkimai