Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties   kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai, subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Metalinės durys (2 vnt.) Mažos   vertės iš vieno tiekėjo Almantas Bušeika, pagal verslo liudijimą 400,00 Eur -

Viešieji pirkimai