Pirkimo  

objektas

Pirkimo  

būdas ir jo teisinis pagrindas

Laimėtojas Sutarties     kaina (įskaitant visus   pratęsimus) Subrangovai,   subtiekėjai,   subtiekėjai,   jei tokie pasitelkti
Tvoros   segmentų (skydų) gamyba Neskelbiamas   mažos   vertės pirkimas žodinės apklausos būdu Virginijus   Praspaliauskas 640,00 Eur -

Viešieji pirkimai