1933 m. Babtų valsčiuje veikė 5 pradinių mokyklų bibliotekos. Jų knygomis naudojosi mokytojai, mokiniai ir vietiniai gyventojai. 1937 m. Babtuose įkurta viešoji valstybinė biblioteka. Jos vedėju paskirtas Stasys Liukomas (knygnešio Kazimiero Liukomo sūnus). Keletą metų (1941-1944 m.) mokyklos bibliotekai vadovavo Aldona Kursevičienė. Buvo biblioteka ir "Pochodnios" įkurtoje lenkiškoje mokykloje. Knygas iš jos imdavo lenkiškai kalbantieji. 1945 m. įkurta kukli miestelio biblioteka.

Pirmoji jos vedėja - Monika Kemežienė-Gailevičienė (nuotr.). Ji sukomplektavo pagrindinį knygų fondą. Bibliotekoje išdirbo 25 metus ir paliko ryškų pėdsaką Babtų kultūriniam gyvenime. Nuo 1950 iki 1955 metų prie bibliotekos veikė klubas - skaitykla. Jos vedėja paskirta Liuda Gailevičiūtė-Arbūzienė, nuo 1953 metų - Jadvyga Špakauskaitė-Klimonienė.

 

Dabar Babtuose yra trys bibliotekos: mokyklos, kurioje daug metų dirbo Regina Špakauskienė, dabar – Vida Mikalauskienė, miestelio viešoji biblioteka (vedėja Danguolė Barkauskienė), Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslinė biblioteka (vedėja Birutė Olkštinienė).
Nuo 2003 metų viešosios bibliotekos lankytojai gali naudotis internetu. Šiuo metu bibliotekoje skaito 300 skaitytojų ir 100 interneto vartotojų. Nuotraukose - 2004 m. birželio 14d. bibliotekos renginyje "Geriau pažinkime rajono bibliotekas".