Monografija "Babtai"

Žemėlapis

Babtų bendruomenė

Antradienį, rugsėjo 24 d. 17:30h. seniūnijos salėje kviečiamas susirinkimas dėl Kauno rajono administracinio perdalijimo.

Kviečiame aktyviai dalyvauti !
Seniūnas Jonas Praškevičius
 

SKELBIAME KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS REGISTRACIJOS PRADŽIĄ

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.
Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:
• įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
• yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;
• yra Savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;
• teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.
Kandidatas į seniūnaičius turi pateikti seniūnijai:
• kandidato rašytinį sutikimą (formą rasite seniūnijoje);
• vieną 3 X 4 cm nuotrauką;
• susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija;
• gyventojų raštišką siūlymą, jei kandidatą siūlo seniūnaitijos gyventojai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti siūlant kandidatus į seniūnaičius, o po to - jų rinkimuose.
Seniūnas Jonas Praškevičius

Seniūnaičių rinkimai 2019