Babtų bendruomenė

Babtų seniūnijoje įvyko pirmoji naujos kadencijos seniūnaičių sueiga. Iš 22 seniūnaičių – 13 jau išmanantys šias pareigas, 9-nauji. Sueigos pirmininku išrinktas vienas iš labiausių patyrusių Urnėžių k. seniūnaitis verslininkas Povilas Grigaitis.

Sueigoje buvo išklausyta policijos darbuotojų apie dabartinę kriminogeninę situaciją, apie policijos problemas. Seniūnaičiai iškėlė labai daug problemų, todėl nutarta į sekantį posėdį kviestis rajono policijos komisarą.

Tradiciškai pirmajame rudens posėdyje išklausyti švietimo įstaigų vadovai, pasikeista nuomonėmis dėl vaikų pavežėjimo, eismo saugumo, darbo su rizikos šeimomis.

Priimta ir daug kitų svarbių nutarimų. Optimistiškai nuteikia seniūnaičių noras sužinoti problemas, aktyviai dalyvauti jas sprendžiant.