Babtų bendruomenė

              1. SVARSTYTA. Dėl lėšų bendruomenių veiklai remti.

Seniūnas Jonas Praškevičius supažindino su Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. TS-257 Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje aprašu. Informavo, kad Babtų seniūnijai skirta
3094,27 Eur.

Sitkūnų bendruomenės centro atstovas Dainius Kaminskas siūlė padalinti lėšas visoms bendruomenėms. Seniūnaitis Juozas Staliūnas pasiūlė daryti vieną projektą, aktualų visoms keturioms bendruomenėms.

NUTARTA. Rengti projektą dėl kultūros renginių, gerinančių bendruomenės veiklą, sutelktumą, gyvenimo kokybę (atitinkančią aprašo 25.3 ir 25.5 punktus).