Babtų bendruomenė

Babtų seniūnijos kandidatų į seniūnaičius

SĄRAŠAS

2017 m.

Eil.

Nr.

Vardas pavardė Seniūnaitija Gimimo metai Deklaruota gyv. vieta
1. Algirdas Paukštaitis Pagynės k. Šiaurinė seniūnaitija 1949-05-23 Gevažės g.4-3, Pagynės k.
2. Gita Silvanavičienė Pagynės k. Pietinė seniūnaitija 1961-05-11 Antagynėlės g.1, Pagynės k.