Babtų bendruomenė

Babtų seniūnijos kandidatų į seniūnaičius

SĄRAŠAS

2017 m.

Eil.

Nr.

Vardas pavardė Seniūnaitija Gimimo metai Deklaruota gyv. vieta
1. Daiva Šeputienė Panevėžiuko k. Šiaurinė seniūnaitija 1965-09-14 Beržų g.2, Panevėžiuko k.
2. Diana Vaičiūnienė Panevėžiuko k. Šiaurinė seniūnaitija 1970-04-18 Nevėžio g.7-5, Panevėžiuko k.
3. Mykolas Kolupaila Panevėžiuko k. Pietinė seniūnaitija 1954-09-29 Naujakurių g.12, Panevėžiuko k.
4. Kazimieras Kairiūkštis Vosiškių seniūnaitija 1957-04-15 Žemaitkiemio k.
5. Neringa Leonavičienė Piepalių. seniūnaitija 1969-02-07 Algupio g.9, Piepalių k.